Συμβουλές για προχωρημένους
<table class="dnnSearchResult-hint-tbl dnnTableDisplay"> <tr> <th style="width: 150px"><span>Type</span> </th> <th style="width: 250px"><span>Example</span> </th> <th><span>Notes</span> </th> </tr> <tr> <td>Fuzzy</td> <td>kettle<b>~</b></td> <td>Contain terms that are close to the word <i>kettle</i>, such as <i>cattle</i></td> </tr> <tr> <td>Wild</td> <td>cat*</td> <td>Contain terms that begin with <i>cat</i>, such as <i>category</i> and the extact term <i>cat</i> itself</td> </tr> <tr> <td>Exact-Single</td> <td>orange</td> <td>Contain the term <i>orange</i></td> </tr> <tr> <td>Exact-Phrase</td> <td>"dnn is awesome"</td> <td>Contain the exact phase <i>dnn is awesome</i></td> </tr> <tr> <td>OR</td> <td>orange bike</td> <td>Contain the term <i>orange</i> or <i>bike</i>, or both. <B>OR must be in uppercase</B></td> </tr> <tr> <td></td> <td>orange <b>OR</b> bike</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AND</td> <td>+orange +bike</td> <td>Contain both <i>orange</i> and <i>bike</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>orange <b>AND</b> bike</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combo</td> <td>(agile <b>OR</b> extreme) <b>AND</b> methodology</td> <td>Contain <i>methodology</i> and must also contain <i>agile</i> and/or <i>extreme</i>.<B>AND must be in uppercase</B></td> </tr> </table>
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Περιορίστε τα αποτελέσματα αναζήτησης με τις καθορισμένες ετικέτες
Περιορίστε τα αποτελέσματα αναζήτησης που τροποποιήθηκαν εντός του καθορισμένου χρόνου
Περιορίστε τα αποτελέσματα αναζήτησης από την καθορισμένη πηγή
Τα αποτελέσματα αναζήτησης πρέπει να περιέχουν τις λέξεις-κλειδιά