Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων 
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

 


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΙ ΕΙΝΑΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ - Η ΟΜΑΔΑ
η επιμόρφωση 2023-2024

«Βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Εκπαιδευτικού Δράματος»

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών τοπικής κοινωνίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος "κι αν ήσουν εσύ;" το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες διοργανώνουν δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια, μικρής ή μεγάλης διάρκειας, για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, εμψυχωτές ομάδων, στελέχη τοπικών ανθρωπιστικών οργανώσεων και μέλη της τοπικής κοινωνίας (οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώσεις γονέων, στελέχη δημοτικών αρχών, ενώσεις εκπαιδευτικών κ.ά).

 

 


«Βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Εκπαιδευτικού Δράματος»

Διάρκεια: 4 ώρες
Τρόπος παρουσίασης: Διαδικτυακά ή δια ζώσης
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων
Σχεδιασμός: Άβρα Αυδή, Μελίνα Χατζηγεωργίου
Εμψύχωση: Άβρα Αυδή, Μελίνα Χατζηγεωργίου

Σύντομη περιγραφή:  Το σεμινάριο προσεγγίζει το Εκπαιδευτικό Δράμα (Drama in Education) ως εργαλείο βιωματικής μάθησης, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή. Περιλαμβάνει δύο μέρη: α) Εισήγηση—Συζήτηση: «Εκπαιδευτικό Δράμα: Βασικές αρχές και σχεδιασμός» και β) Εργαστήριο: «Ένα απειλητικό γράμμα», ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής. Στο πρώτο,  θεωρητικό, μέρος παρουσιάζεται το παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η μέθοδος του Εκπαιδευτικού Δράματος καθώς και τα βασικά στοιχεία για τον σχεδιασμό ενός μαθήματος. Στο δεύτερο μέρος, δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν βιωματικά τη μέθοδο συμμετέχοντας στο δράμα  «Ένα απειλητικό γράμμα» με θέμα την ενδοσχολική βία εναντίον του «ξένου». 
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη μέθοδο του Εκπαιδευτικού Δράματος (Ε.Δ.), προκειμένου να εμπλουτίσουν τα παιδαγωγικά εργαλεία τους  και να αξιοποιήσουν τις δημιουργικές ικανότητες τους ως διδάσκοντες  είτε τα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους είτε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το προσφυγικό, τον ρατσισμό, τη στάση απέναντι στον «ξένο». Συγκεκριμένοι στόχοι: α) Να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις θεωρίες μάθησης στις οποίες στηρίζεται το Ε.Δ. , να καταδείξει τα κλειδιά της μεθόδου και τον τρόπο σχεδιασμού ενός μαθήματος  (οργάνωση, δομή, επεισόδια, θεατρικές τεχνικές, εσωτερική συνοχή). β) Να τους δώσει την ευκαιρία να βιώσουν το θέμα της ενδοσχολικής βίας εναντίον του «ξένου»  και να αναστοχαστούν πάνω στη μέθοδο, συμμετέχοντας σε ένα δράμα.  γ) Να τους προσφέρει ερεθίσματα για προβληματισμό, ιδέες και εργαλεία, για να προχωρήσουν και να σχεδιάσουν το δικό τους μάθημα, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας τους. 

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
Πληροφορίες: www.TheatroEdu.gr / 2106541600 / info@theatroedu.gr / humanrights@theatroedu.gr

 


 

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών - «Βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Εκπαιδευτικού Δράματος»

«Βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Εκπαιδευτικού Δράματος»

Διαδικτυακά, 19/12/2023 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, Άβρα Αυδή, Μελίνα Χατζηγεωργίου

«Βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Εκπαιδευτικού Δράματος»

Διαδικτυακά, 4/12/2023 Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, Άβρα Αυδή, Μελίνα Χατζηγεωργίου

«Βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Εκπαιδευτικού Δράματος»

Διαδικτυακά, 23/10/2023 Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, Άβρα Αυδή, Μελίνα Χατζηγεωργίου

«Βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Εκπαιδευτικού Δράματος»

Διαδικτυακά, 7/12/2022 17:00-20:00, Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, Άβρα Αυδή, Μελίνα Χατζηγεωργίου

«Βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Εκπαιδευτικού Δράματος»

Διαδικτυακά, 23/11/2022 17:00-20:00, Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, Άβρα Αυδή, Μελίνα Χατζηγεωργίου

«Βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Εκπαιδευτικού Δράματος»

Διαδικτυακά, 3/11/2022 17:00-20:00, Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, Άβρα Αυδή, Μελίνα Χατζηγεωργίου

«Βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Εκπαιδευτικού Δράματος»

Διαδικτυακά, 17/3/2022 17:30-20:30, Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, Άβρα Αυδή, Μελίνα Χατζηγεωργίου

«Βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Εκπαιδευτικού Δράματος»

Διαδικτυακά, 10/3/2022 17:30-20:30, Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, Άβρα Αυδή, Μελίνα Χατζηγεωργίου

«Βιωματική μάθηση με τη μέθοδο Εκπαιδευτικού Δράματος»

Διαδικτυακά, 19/10/2021 17:00-20:00, Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (Σ3), Άβρα Αυδή, Μελίνα Χατζηγεωργίου