Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων 
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

 


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΙ ΕΙΝΑΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ - Η ΟΜΑΔΑ
η επιμόρφωση 2023-2024


ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 


Πανελλήνιο Δίκτυο
για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 


με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
 

Συντονιστής Προγράμματος:
Νίκος Γκόβας

Γενική Διαχείριση:
Βάσια Κόσσυβα


Η ΟΜΑΔΑ (Συντονιστική Ομάδα, Τοπικοί Συντονιστές/Συντονίστριες,  Επιστημονική-Συμβουλευτική Ομάδα)

ΣΧΟΛΕΙΑ στο Πρόγραμμα "κι αν ήσουν εσύ;"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πληροφορίες

2106541600  
info@theatroedu.gr


Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Το πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ;» είναι ένα πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με την αξιοποίηση βιωματικών δραστηριοτήτων και τεχνικών θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος.

Άρχισε να υλοποιείται τον Φεβρουάριο 2015 από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Απευθύνεται κυρίως σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας δηλαδή εκπαιδευτικούς, μαθητές, στελέχη εκπαίδευσης, γονείς αλλά και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας και στελέχη οργανώσεων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, φορείς.

​Προτεραιότητα σε όλες τις δράσεις έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.

Όλες οι δράσεις του προγράμματος προσφέρονται δωρεάν από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από το πρόγραμμα θεατροπαιδαγωγούς και εμψυχωτές.

Το Πρόγραμμα στοχεύει:

 • στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων μέσα από επιμορφωτικά εργαστήρια και σεμινάρια
 • στη στήριξη σχολείων και εκπαιδευτικών που υλοποιούν ανάλογα προγράμματα με βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας και αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού και εκπαιδευτικού δράματος.

Το πρόγραμμα έχει την ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και του Ι.Ε.Π. και είναι πιστοποιημένο ως πρόγραμμα του IDEA (Διεθνής Οργανισμός για το Θέατρο στην Εκπαίδευση).

Τι κάνει; Το πρόγραμμα οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, προσφέρει βιωματικά εργαστήρια σε μαθητές, οργανώνει Μαθητικά Φεστιβάλ & Ημέρες Δράσεις, παρουσιάζει παραστάσεις θεατρου φόρουμ σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονεις και άλλα μέλη της τοπικής κοινωνίας, οργανώνει ή στηρίζει δράσεις συνεργασίας του τοπικού πληθυσμού με πρόσφυγες. Παράλληλα οργανώνει την συνεχή εκπαίδευση των στελεχών του. 

Ποιοι συντονίζουν: Το Πρόγραμμα συντονίζεται από στελέχη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με στελέχη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στα σεμινάρια και στις παρεμβάσεις στα σχολεία καθώς και στις Ημέρες Σχολικής Δράσης και Φεστιβάλ εμπλέκονται επίσης έμπειροι εμψυχωτές, επιμορφωτές και εκπαιδευτές νέων ειδικά πιστοποιημένοι στο πρόγραμμα (περισσότερα στις ανάλογες ιστοσελίδες των σεμιναρίων και των παρεμβάσεων κατά πόλη).
Συνεργασίες: Το πρόγραμμα υλοποιείται σε διάφορες πόλεις της χώρας σε συνεργασία με κατά τόπους Διευθύνσεις ή Στελέχη Εκπαίδευσης, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακές σχολές, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (τυπικές ή άτυπες), συλλογικότητες εκπαιδευτικών, οργανώσεις γονέων, καλλιτεχνικούς φορείς κ.ά.

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος​

 1. Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των άλλων επιμορφούμενων στα σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βλέπουν τις κατά περίπτωση οδηγίες-ανακοινώσεις στις επιμέρους σελίδες των δράσεων καθώς σε διαφορετικές πόλεις η διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής ενδέχεται να διαφέρει.
   
 2. Η επιλογή σχολείων για τα Δίκτυα Σχολείων «κι αν ήσουν εσύ;» γίνεται με τη συνεργασία των Περιφερειακών και των Τοπικών ανά πόλη Συντονιστών του προγράμματος με τα κατά τόπους στελέχη της Εκπαίδευσης (Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Συντονιστές Εκπαίδευσης στα ΠΕΚΕΣ, Υπεύθυνους ΚΠΕ κ.ά.). Τα ενδιαφερόμενα σχολεία υποβάλουν αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα.
   
 3. Για τα αυτοτελή εργαστήρια σε μαθητές, το ενδιαφερόμενο σχολείο θα πρέπει να συμπληρώνει τη σχετική φόρμα αίτησης.
   
 4. Οι δράσεις «Μαζί» είναι ανοιχτές στην εκπαιδευτική αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται με σχετικές ανακοινώσεις για τον τρόπο συμμετοχής και επικοινωνίας από την ιστοσελίδα του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.