Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων 
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

 


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΙ ΕΙΝΑΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ - Η ΟΜΑΔΑ
η επιμόρφωση 2024-2025

«Πατάμε γερά!»

Εισαγωγή στα δικαιώματα – Η στάση μας απέναντι στον ρατσισμό


Τεχνικές θεάτρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες

 

Σχεδιασμός/Εμψύχωση: Γιώργος Μόσχος, νομικός - εμψυχωτής

Διάρκεια: 2,5 ώρες 
Τρόπος παρουσίασης: Διαδικτυακά ή δια ζώσης 
Αριθμός συμμετεχόντων: ως 25 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων

Σύντομη περιγραφή: 
Σκεπτικό/θεωρητική προσέγγιση: Το εργαστήριο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει εκπαιδευτικούς που διοργανώνουν και εμψυχώνουν θεατρικά εργαστήρια με παιδιά και εφήβους να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια των δικαιωμάτων, να διερευνήσουν τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουν τα δικαιώματα και να ενδυναμωθούν ως προς τη στάση τους σε περιπτώσεις που διαχειρίζονται ή αντιμετωπίζουν περιστατικά παραβιάσεων δικαιωμάτων και ρατσιστικών συμπεριφορών από οποιονδήποτε.

Τα δικαιώματα συνιστούν ένα ασφαλές «κλειδί» ρύθμισης των ανθρωπίνων σχέσεων, καθώς ο σεβασμός τους μπορεί να συμβάλλει στην ειρηνική συνύπαρξη παιδιών και ενηλίκων. Μέσα από αυτό το εργαστήριο επιχειρείται η σύνδεση της νομικής προσέγγισης (τι προβλέπει ο νόμος) με την ουσιαστική εφαρμογή και προάσπιση των δικαιωμάτων, που συμβαίνει όταν μία κοινότητα (μια παρέα, μια ομάδα, μια τάξη ή ένα σχολείο) αποκτά κοινή συνείδηση και μέσα από διάλογο προβαίνει σε συμφωνίες σχετικά με αυτά. Οι εκπαιδευτικοί που επιχειρούν να αξιοποιούν τα εργαλεία του θεάτρου, ιδίως μάλιστα όταν στην προσέγγισή τους διαχειρίζονται θέματα που σχετίζονται με τους όρους συνύπαρξης, τις συγκρούσεις, την ευαλωτότητα, τη βία, τις διακρίσεις και τις ίσες ευκαιρίες, είναι πολύ σημαντικό να έχουν ήδη στοχαστεί πάνω στην έννοια των δικαιωμάτων και να τα αξιοποιούν στην επικοινωνία τους με τα παιδιά, σε διάφορες διαδικασίες αλληλεπίδρασης, διαβούλευσης και επιδίωξης συμφωνιών μαζί τους. Μέσα από το εργαστήριο, επιχειρείται η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε στις θεατρικές δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν με τα παιδιά, να περιλαμβάνουν την οπτική της άσκησης, προστασίας, οριοθέτησης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ζήτημα του ρατσισμού, διότι θεωρείται ένα θέμα που απασχολεί συχνά τις/τους εκπαιδευτικούς, λόγω περιστατικών που συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον, και σχετίζεται άμεσα με την προσέγγιση κάθε ομάδας στα δικαιώματα και στον έμπρακτο σεβασμό τους.

Στόχοι: οι συμμετέχουσες / συμμετέχοντες
α) Να ενημερωθούν και να προβληματιστούν σχετικά με την έννοια και το νομικό υπόβαθρο των δικαιωμάτων του παιδιού και προτεινόμενους τρόπους / μεθόδους παρουσίασης, συζήτησης και κατανόησής τους σε ομάδες  παιδιών και εφήβων.
β) Να ανταλλάξουν απόψεις και να στοχαστούν σχετικά με τη στάση τους και τη στάση των μαθητών / μαθητριών τους απέναντι σε ρατσιστικές αντιλήψεις και συμπεριφορές.
γ) Να εμπνευστούν και να σχεδιάσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενσωματώσουν τα παραπάνω θέματα στις θεατροπαιδαγωγικές τους δραστηριότητες.

Τρόπος προσέγγισης: Συνδυασμός θεωρητικού μέρους με συμμετοχικές δράσεις και διάλογο.

Τα μέρη:
Α. Εισαγωγή στην έννοια των δικαιωμάτων – αρχική άσκηση με χωρισμό ομάδων:
Β. Η νομική βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού
Γ. Εισαγωγή στην έννοια του ρατσισμού
Δ. Τα δικαιώματα στην καθημερινότητα των παιδιών. Επεξεργασία ιστορίας σε ομάδες
Ε. Οι συμφωνίες για τα δικαιώματα στην ομάδα μας. Συζήτηση - αναστοχασμός

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
Πληροφορίες: www.TheatroEdu.gr / 2106541600 / info@theatroedu.gr / humanrights@theatroedu.gr

 


 

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών - Πατάμε γερά!

Πατάμε γερά! – εισαγωγή στα δικαιώματα. Η στάση μας απέναντι στον ρατσισμό

Διαδικτυακά, 20/10/2023, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, Γιώργος Μόσχος

Πατάμε γερά! – εισαγωγή στα δικαιώματα. Η στάση μας απέναντι στον ρατσισμό

Διαδικτυακά, 1/12/2022, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, Γιώργος Μόσχος

Πατάμε γερά! – εισαγωγή στα δικαιώματα. Η στάση μας απέναντι στον ρατσισμό

Διαδικτυακά, 13/10/2022, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, Γιώργος Μόσχος