Μονόλογοι σε καραντίνα
Έφηβοι πρόσφυγες γράφουν στον καιρό της πανδημίας                Για να ακουστεί η φωνή τους!

 


Αντηχήσεις
Δράσεις εμπνευσμένες από την πρώτη υλοποίηση των Μονολόγων σε καραντίνα

Περισσότερα σύντομα...