Μονόλογοι σε καραντίνα
Έφηβοι πρόσφυγες γράφουν στον καιρό της πανδημίας                Για να ακουστεί η φωνή τους!

 


Σχόλια των προσφύγων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα

Περισσότερα σύντομα...