Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων 
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

 


 

Μπλοκάρουμε το ρατσισμό στο σχολείο – Εργαστήριο για μαθητές


ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δηλώσεις ενδιαφέροντος: οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να στείλουν αίτημα-πρόσκληση, από το ιμειλ του σχολείου (όχι προσωπικό) με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του σχολείου, στο  humanrights@theatroedu.gr υπόψη κας Γιάννας Παπαδοπούλου. Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων και περιορισμένης δυνατότητας υλοποίησης θα γίνεται κλήρωση. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Συνεργασία: Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες - Γραφείο Ελλάδας

Γραμματεία: 2106541600 / humanrights@theatroedu.gr

«Μπλοκάρουμε τον ρατσισμό στο σχολείο!»


Eργαστήριο για μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;» που υλοποιεί το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες παρουσιάζεται σε σχολεία για μαθητές το εκπαιδευτικό εργαστήριο «Μπλοκάρουμε τον ρατσισμό στο σχολείο!».

 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες για τμήμα ή ομάδα μαθητών

 

 

Σχεδιασμός: Γιώργος Μόσχος, νομικός

Υλοποίηση - Εμψυχωτές: Γιώργος Μόσχος, νομικός, Όλγα Ορφανίδουεκπαιδευτικός, Ειρήνη Κουμπαρούλη, ηθοποιός και εκπαιδευμένοι θεατροπαιδαγωγοί του προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;»

 

 


Σύντομη περιγραφή


Το εργαστήρι αυτό απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων και έχει στόχο την αναγνώριση και αντιμετώπιση διακρίσεων και ρατσιστικών συμπεριφορών στον σχολικό χώρο. Οι έφηβοι μέσα από βιωματικές δραστηριότητες θα εξασκηθούν στο να παρατηρούν στον εαυτό τους και στους άλλους τέτοιες καταστάσεις, να στοχάζονται, να συζητούν πάνω σε αυτές και να αξιοποιούν θεσμούς, όπως η συνέλευση τάξης και ο σχολικός κανονισμός, ώστε να καλλιεργήσουν στάσεις και συμπεριφορές υπεύθυνου ενεργού και δημοκρατικού πολίτη. Στο εργαστήρι αξιοποιούνται τεχνικές θεάτρου και κυρίως θεάτρου φόρουμ (AugustoBoal).

 

Το εργαστήρι ξεκινά με εισαγωγικά παιχνίδια προθέρμανσης και σπασίματος πάγου, παρουσίαση και συμφωνία του στόχου, των τρόπων δουλειάς και της δεοντολογίας του.  Ακολουθούν ασκήσεις για την κατανόηση της έννοιας του ρατσισμού και στη συνέχεια σύντομη θεωρητική προσέγγιση, με τη συνδρομή των ίδιων των μαθητών/ριών. Προσεγγίζονται η κοινωνική και νομική βάση του δικαιώματος προστασίας από διακρίσεις, οι αιτίες και οι μορφές εκδήλωσης και αντιμετώπισης του ρατσισμού. Στη συνέχεια προσεγγίζεται το θέμα με βιωματικό τρόπο, με την αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου, μέσα από την επεξεργασία μίας υποθετικής ιστορίας, που λαμβάνει χώρα σε ένα σχολείο. Στην ιστορία πρωταγωνιστούν 5 μαθητές και μαθήτριες, μεταξύ των οποίων δημιουργείται ένταση και αναπτύσσονται συμπεριφορές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν (ή είναι δυνάμει) ρατσιστικές. Γίνεται παρουσίαση των χαρακτήρων και διήγηση της ιστορίας, η οποία όμως διακόπτεται χωρίς να δίνεται κάποιο τέλος.

 

Τα παιδιά που συμμετέχουν στο εργαστήριο χωρίζονται σε 6μελείς ομάδες, κάθε μία από τις οποίες συζητά και ετοιμάζει να υποστηρίξει μια εκδοχή εξέλιξης της ιστορίας, με τους 5 χαρακτήρες μαθητών και έναν επιπλέον χαρακτήρα ενηλίκου της επιλογής τους (πχ γονέα, εκπαιδευτικού, εξωσχολικού). Αν υπάρχουν περισσότερα από 6 παιδιά σε κάποια ομάδα, μπορεί οι χαρακτήρες των ενηλίκων να είναι περισσότεροι του ενός. Κάθε ομάδα ετοιμάζει μία παγωμένη εικόνα μίας σκηνής που διαδραματίζεται λίγο αργότερα από το σημείο στο οποίο έχει διακοπεί η διήγηση. Μετά την παρουσίαση όλων των ομάδων, η ολομέλεια επιλέγει μία ιστορία στην οποία εμβαθύνουν όλες/οι μαζί οι μαθήτριες/ες και πλέον τους ρόλους αναλαμβάνουν να παίξουν εθελοντικά όσοι/ες το επιθυμούν. Η ιστορία ξαναπαίζεται με διαφορετικές εκδοχές. Μετά από κάθε παρουσίαση ακολουθεί  μικρή συζήτηση (με την τεχνική θεάτρου φόρουμ). Αναφέρονται τρόποι με τους οποίους μπορούν να προστατεύονται τα δικαιώματα όλων και να υπάρχει επικοινωνία και συνεννόηση.

 

Τέλος, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, ολόκληρη η ομάδα μπαίνει σε κύκλο και συζητά, σαν να είναι μία τάξη σχολείου που βρίσκεται σε διαδικασία συνέλευσης. Ανταλλάσσονται απόψεις για τις εκδοχές διαχείρισης του περιστατικού που επεξεργάστηκαν, ή άλλων παρόμοιων, λαμβάνοντας υπόψη θέματα δεοντολογίας στην αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών. Αναζητείται μια λύση που να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και να προκαλεί τη μικρότερη βλάβη – στεναχώρια σε μέλη της τάξης, αλλά και να αποκλείει συμπεριφορές που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στο κλείσιμο, τα παιδιά μοιράζονται αυτά που ένοιωσαν και κρατούν από το εργαστήρι και αυτά που σκέφτονται ότι μπορούν να γίνονται στο σχολείο ώστε να αποφεύγονται ρατσιστικές συμπεριφορές και, όταν τυχόν εκδηλώνονται, να βρίσκονται τρόποι ειρηνικής διαχείρισης που φέρνουν  πιο κοντά τα μέλη της σχολικής κοινότητας.


Μπλοκάρουμε τον ρατσισμό στο σχολείο! - Όλα τα εργαστήρια

Μπλοκάρουμε τον ρατσισμό στο σχολείο μαζί!

Πήλιο 27/8/2019, Συμπληρωματικό εργαστήριο για εφήβους, Γιώργος Μόσχος, Όλγα Ορφανίδου