Αποτελέσματα αναζήτησης

Δουλεύοντας με τους νέους: μαθαίνοντας μαζί

Δουλεύοντας με τους νέους: μαθαίνοντας μαζί

Αθήνα, 18/3/2006, Εργαστήριο, Marigold Ashwell, Nick Ashwell

Ημ/νίες Εκδήλωσης: 18/3/2006 3:00 μμ - 8:30 μμ Export event

5η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ/ΔΡΑΜΑ και ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ International Drama / Theatre & Education Association – IDEA 
«Θέατρο στην εκπαίδευση: δημιουργώντας νέους ρόλους στον 21ο αιώνα» 

Αθήνα 17-18-19 Μαρτίου 2006
Προ- και μετα-συνεδριακές εκδηλώσεις 11-23 Μαρτίου 2006 σε τέσσερις πόλεις της χώρας

 

Marigold AshwellΣύμβουλος Τέχνης (Θέατρο/Δράμα), Διευθύντρια του Hands On CPDA, Μ. Βρετανία

Nick Ashwell, LecturerΠανεπιστήμιο Reading, Μ. Βρετανία

«Δουλεύοντας με τους νέους: μαθαίνοντας μαζί»

 

 

Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: Αγγλικά

 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και, γενικότερα, σε όσους δουλεύουν με παιδιά ή με νέους. Βασίζεται στην πεποίθηση πως μόνο όταν αντιμετωπίζουμε τους μαθητές μας ως συνεργάτες, μπορούμε να τους εμπλέξουμε δημιουργικά στη διαδικασία της μάθησης. Οι συμμετέχοντες θα δουν στην πράξη πώς με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν και να πάρουν οι ίδιοι αποφάσεις για το μέλλον τους και, αντί να δέχονται απλώς αυτά που τους παρουσιάζονται, να κατανοούν τελικά αυτό που οι ίδιοι έχουν ανάγκη να μάθουν για τον εαυτό τους. Θα προηγηθεί σύντομη παρουσίαση και συζήτηση, για να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο του εργαστηρίου και στη συνέχεια  οι συμμετέχοντες α) θα εμπλακούν βιωματικά στη διαδικασία της δημιουργίας, της παρουσίασης και της ανταπόκρισης στο θέατρο/δράμα, χρησιμοποιώντας την αξιολόγηση της μάθησης ως βασικό στοιχείο β) θα συνεργαστούν μεταξύ τους ανταποκρινόμενοι σε νέα ερεθίσματα ,εξερευνώντας χαρακτήρες, καταστάσεις και γεγονότα μέσα από μια ποικιλία στρατηγικών του δράματος γ) θα κατανοήσουν πώς μεταφέρεται το μήνυμα μέσα από πρωτότυπες, αυτοσχεδιαστικές αλλά και αναγνωρίσιμες θεατρικές πρακτικές – πώς να εντοπίζουν, να πειραματίζονται, να  γνωρίζουν και να κατανοούν θεατρικές δεξιότητες δ) θα πειραματιστούν με ιδέες, θα παράγουν εναλλακτικές προτάσεις και θα τις μοιραστούν με τους υπόλοιπους ε) θα δημιουργήσουν πρωτότυπες εργασίες στ) θα διασκεδάσουν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου! Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με τρόπο που αμφισβητεί, πρακτικά και θετικά, τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τη σχέση μαθητή/δασκάλου και  παρέχει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Θα διανεμηθεί γραπτό υλικό, μια και πολλές από τις πρακτικές ιδέες θα μπορούν να μεταφερθούν στο διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον καθενός από τους συμμετέχοντες.

Η Marigold Ashwell, μετά την εκπαίδευσή της ως καθηγήτρια δραματικής τέχνης, εργάσθηκε ως εκπαιδευτικός σε καλλιτεχνικό σχολείο, στο Κέντρο Σύγχρονου Χορού “ThePlace” στο Λονδίνο, καθώς και στο επαγγελματικό θέατρο. Στη συνέχεια δίδαξε θέατρο/δράμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δούλεψε με νέους με δύσκολη συμπεριφορά. Επί οκτώ χρόνια εργάσθηκε ως σύμβουλος/επιθεωρητής για το Θέατρο/Δράμα στην Αγγλία. Η ιδιότητά της ως σύμβουλος θεατρικής παιδείας από το 1998 της πρόσφερε πολλές συναρπαστικές εμπειρίες και συνεργασίες με ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αρχών, οργανισμών, ιδρυμάτων και εταιριών, όπου και συμμετείχε σε καλλιτεχνικές επιτροπές και συμβουλευτικές ομάδες. Υπεύθυνη μαζί με άλλους για την εκ νέου συγγραφή του εγχειριδίου “Drama in Schools: Second Edition” που εκδόθηκε από το Αγγλικό Συμβούλιο Τεχνών το 2003, καθώς και για το υλικό του κεφαλαίου για το Θέατρο/Δράμα του έργου “Creative Generation: materials on the Gifted and Talented in the Arts”, που εκδόθηκε το 2005. Συνεργάστηκε στη συγγραφή του δημοφιλούς βιβλίου “Progression in Secondary Drama”, εκδόσεις Heinemann. Τελευταία δραστηριοποιείται με το Artsmark – ένα σημαντικό πρόγραμμα με μεγάλη απήχηση σε πολλά σχολεία της Αγγλίας. Ασχολείται με τη Δημιουργική Σύμπραξη (Creative Partnership), με τα χαρισματικά και ταλαντούχα άτομα στο θέατρο/δράμα,, διεξάγει έρευνα για τον προφορικό και το γραπτό λόγο στο θέατρο/δράμα, καθώς και με την αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στο θέατρο/δράμα (Afl). Η Marigold Ashwell είναι Associate Tutor στο Πανεπιστήμιο του Reading, όπου διδάσκει το αντικείμενο Θέατρο/Δράμα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (PGCE). Έχει, επίσης, την τιμή να είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.

 

Ο Nick Ashwell διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικών Λειτουργών της Σχολής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Πανεπιστημίου του Reading, αλλά το εύρος των ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων του τον έχουν οδηγήσει να ασχολείται παράλληλα και με άλλους τομείς της εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται κυρίως στη δημιουργική άτυπη εκπαίδευση και στην ομαδική εργασία. Έχει δουλέψει με νέους και με διάφορες ομάδες στα πλαίσια κάποιας κοινότητας, σε περιοχές, δηλαδή, οι οποίες αντλούν υλικό από τις αρχές και τις πρακτικές του θεάτρου. Επίσης, έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο στη διερεύνηση τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε ο ευρύτερος εκπαιδευτικός τομέας να ωφεληθεί από διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης. Διετέλεσε διευθυντής ενός μεγάλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο επί τέσσερα χρόνια και στη διάρκεια της θητείας του έδειξε ενεργό ενδιαφέρον για το πώς οι τέχνες μπορούν να φανούν χρήσιμες στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου συνολικά. Γενικότερα, δίνει έμφαση στη διαθεματικότητα, όπου αυτό είναι δυνατόν. Αρχικά σπούδασε φυσικές επιστήμες και δίδαξε ως καθηγητής φυσικών επιστημών. Πάντοτε, όμως, εκτιμούσε ιδιαίτερα τις τέχνες και την ουσιώδη συμβολή τους στη ζωή του ως καλλιτέχνη, μουσικού και δασκάλου. Τον απασχολεί η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους τα ανωτέρω ενδιαφέροντα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση παιδαγωγικών μεθόδων που να υποστηρίζουν μια πιο δημιουργική και διαδραστική εκπαιδευτική διαδικασία. Η έρευνά του έχει πρόσφατα επικεντρωθεί σε θέματα αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών επαγγελματικών χώρων καθώς και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι διαφορετικών επαγγελματικών τομέων και επιστημονικών κλάδων στην προσπάθειά τους να συνεργασθούν. Έχει προσφέρει, άτυπα, τη στήριξή του σε αυτή τη σημαντική Συνδιάσκεψη για τρία χρόνια περίπου, και χαίρεται που μπορεί να συνεισφέρει φέτος πιο επίσημα.

 

Κατηγορία Δράσης
  • Επιμορφωτικά Σεμινάρια - Εργαστήρια
Έτος
  • 2006
Πόλεις
  • Αθήνα
Εμψυχωτές
  • Ashwell Marigold
  • Ashwell Nick
Print

Number of views (256)/Σχόλια (0)

Αρχείο

«Ιανουάριος 2021»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
28293031123
4
Παιδαγωγική - συντονιστική συνάντηση

Παιδαγωγική - συντονιστική συνάντηση

Διαδικτυακά, 4/1/2021 (Δυτική), Παιδαγωγική - συντονιστική συνάντηση
5678910
1112

«Ηχητικό θέατρο: παιδαγωγικές διαστάσεις»

Διαδικτυακά, 12/1/2021, Σεμινάρια, Παναγιώτα Κωνσταντινάκου
1314
«Μπλοκάρουμε τον ρατσισμό στο σχολείο» - Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων

«Μπλοκάρουμε τον ρατσισμό στο σχολείο» - Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων

Διαδικτυακά, 14&15/1/2021 (Νότια), Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (Σ4), Γιώργος Μόσχος, Όλγα Ορφανίδου
15
«Μπλοκάρουμε τον ρατσισμό στο σχολείο» - Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων

«Μπλοκάρουμε τον ρατσισμό στο σχολείο» - Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων

Διαδικτυακά, 14&15/1/2021 (Νότια), Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (Σ4), Γιώργος Μόσχος, Όλγα Ορφανίδου
16
17
«Ποια είναι αυτή η κούκλα;» - Εργαστήριο κουκλοθέατρου και αφήγησης

«Ποια είναι αυτή η κούκλα;» - Εργαστήριο κουκλοθέατρου και αφήγησης

Διαδικτυακά, 16&17&22/1/2021, επιμορφωτικό σεμινάριο «The Walk - Το Ταξίδι», Unima Hellas
1819
Εκπαίδευση στελεχών

Εκπαίδευση στελεχών

Διαδικτυακά, 19/1/2021 Παιδαγωγική - συντονιστική συνάντηση επιμορφωτών, Χριστίνα Ζώνιου
202122
«Ποια είναι αυτή η κούκλα;» - Εργαστήριο κουκλοθέατρου και αφήγησης

«Ποια είναι αυτή η κούκλα;» - Εργαστήριο κουκλοθέατρου και αφήγησης

Διαδικτυακά, 16&17&22/1/2021, επιμορφωτικό σεμινάριο «The Walk - Το Ταξίδι», Unima Hellas
23
24
«Η ιστορία σας σε κόμικς» - Εργαστήριο κόμικς και αφήγησης

«Η ιστορία σας σε κόμικς» - Εργαστήριο κόμικς και αφήγησης

Διαδικτυακά, 23&24/1/2021, επιμορφωτικό σεμινάριο «The Walk - Το Ταξίδι», Athens Comics Library, Λήδα Τσενέ, Βασιλεία Βαξεβάνη
2526
«Μια Κάμερα για την Αμάλ» - Διαδραστική φωτογραφία, αφήγηση, και οπτικός αλφαβητισμός

«Μια Κάμερα για την Αμάλ» - Διαδραστική φωτογραφία, αφήγηση, και οπτικός αλφαβητισμός

Διαδικτυακά, 23&26&30/1/2021, επιμορφωτικό σεμινάριο «The Walk - Το Ταξίδι», Amaka, Δάφνη Καλαφάτη
27282930
«Μια Κάμερα για την Αμάλ» - Διαδραστική φωτογραφία, αφήγηση, και οπτικός αλφαβητισμός

«Μια Κάμερα για την Αμάλ» - Διαδραστική φωτογραφία, αφήγηση, και οπτικός αλφαβητισμός

Διαδικτυακά, 23&26&30/1/2021, επιμορφωτικό σεμινάριο «The Walk - Το Ταξίδι», Amaka, Δάφνη Καλαφάτη
31
1234567

Κατηγορίες

Αναζήτηση με φίλτρα

Αναζήτηση με λέξεις κλειδιά