Αποτελέσματα αναζήτησης

Τεχνικές θεάτρου και το διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον

Τεχνικές θεάτρου και το διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον

Πρακτικά σεμιναρίου
Αθήνα-Λονδίνο 1999 
(Ε. Μουρελάτου, Ε. Πολίτου, Γ. Μπινιάρης, Ν. Γκόβας, Μ. Κονομή, Σ. Γρηγοριάδου, Μ. Παυλίδη, Γ. Χρόνη, D. Wood, S. Bramachari, B. Wooding, J. Siddall, M. Ashwell, D. Hopkins, κ.α)


Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α’

Το θέατρο στο σχολείο: Πεποιθήσεις, πραγματικότητα και προοπτικές (Ν. Γκόβας)Πολιτισμικά και διαπολιτισμικά (Ε. Μουρελάτου, Ε. Πολίτου)

ΜΕΡΟΣ Β’

Το Θέατρο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αγγλίας: Τρόποι προσέγγισης (D. Wood)

Σχέση διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και Θεάτρου (S. Bramachari)

Επίσκεψη στο σχολείο North Westminster High School

Επίσκεψη στο Queen’s Park High school

Μαθητικές Παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο (BT National Connections)

Διδασκαλία Δράματος σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο (B. Wooding)

Ο ρόλος του Υπευθύνου Εκπαίδευσης του Hamstead Theatre (J. Siddall)

Επίσκεψη στο Deptford Green School

Επίσκεψη στο Hampstead High School

Το Drama στο σχολείο: προοδευτική εξέλιξη από το Δημοτικό μέχρι το GCE (M. Ashwell)

Το Θέατρο του Σώματος: Εργαστήρι Mάσκας Commedia (D. Hopkins)

Σαίξπηρ για σχολεία: Εργαστήρι για εκπαιδευτικούς (Globe Theatre)

ΜΕΡΟΣ Γ’: (Γ. Μπινιάρης, Ν. Γκόβας, Μ. Κονομή, Σ. Γρηγοριάδου, Μ. Παυλίδη, Γ. Χρόνη)

Χορικό τραγωδίας: λόγος–ρυθμός–σώμα

Δημοτικό Τραγούδι: Δραματοποίηση

Ο λόγος του σώματος & ο σκηνικός χώρος

Σύγχρονη Ποίηση: σκηνική ανάγνωση και θεατρική σύνθεση

Εκπαιδευτικά προγράμματα σε Πινακοθήκη: Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ

"Η δραματοποίηση του μύθου" Ι: Ο ρόλος της μουσικής

"Η δραματοποίηση του μύθου" ΙΙ: Τα σκηνικά αντικείμενα και ο χώρος

"Η δραματοποίηση του μύθου" ΙΙΙ: Σκέψεις και προτάσεις για τη δημιουργία ενός θεατρικού εργαστηρίου

"Η δραματοποίηση του μύθου" ΙV: Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Πινακοθήκη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα εμψυχωτών - εισηγητών

Βιβλιογραφία

Education Pack: 'Fourteen Songs, Two Weddings and A Funeral'

Education Pack: 'Things Fall Apart'

Cultural Transformations (article)

Inclusive Societies, Inclusive Schools (article)

The Afrocentric Idea in Education (article)

Arts Council Guidance on Drama Education

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πινακοθήκη Σπάρτης (Δείγμα)

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Προλεγόμενα της έκδοσης

Οι άνθρωποι

Την ομάδα εργασίας του σεμιναρίου απετέλεσαν οι εκπαιδευτικοί Γιαννούλη Παναγιώτα,Μυλωνά Μαριάνθη, Γκόβας Νίκος, Νικολαΐδου Άννη, Ζαρμποζάνη Στρατονίκη,Παπαδολιοπούλου Παναγιώτα, Ζαφείρη Γιάννα, Παπακωνσταντίνου Παρασκευή, Ζωγράφου Παναγιώτα,  Ρεμπούσκου Μαρία,  Θεοδοσάτου Ελένη,  Ρόκου Σοφία, Κακλαμάνη  Φλώρα, Σιδέρης Ιωάννης, Κοντογιάννης Ασημάκης, Τσαγκάρη Κωνσταντίνα,  Κορδάκη Μαρία,  Τσίπρα Αθανασία,  Μάνος Γιώργος,  Τσουκαλά Χαρά, Μητσάκη Ολγα, Φωτιάδου Αθηνά.

Παρ’ όλο που η εμπειρία, και μάλιστα η θεατρική, πολύ δύσκολα μπορεί να μεταφερθεί στις γραμμές ενός βιβλίου, στις σημειώσεις αυτές έγινε προσπάθεια να καταγραφούν συνοπτικά τα κύρια σημεία των εισηγήσεων καθώς και περιγραφές των θεατρικών εργαστηρίων όπως αναπτύχθηκαν από τους εμψυχωτές-επιμορφωτές του σεμιναρίου.

Ο ρ γ ά ν ω σ η

  • Πρόγραμμα «εκπαίδευση & θέατρο»

  • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

Υ λ ο π ο ί η σ η

  • Central School of Speech and Drama

  • Royal National Theatre

  • Theatre Lab Company

  • Καλλιτεχνική Εταιρεία ‘Μυθολογία’

Ο σχεδιασμός

Το σεμινάριο αυτό επίσκεψης-κατάρτισης σχεδιάστηκε ειδικά για καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις διδακτικές τεχνικές τους ή/και να αναπτύξουν θεατρικές δραστηριότητες στα σχολεία, ειδικά σε εκείνα με έντονο διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Προηγούμενη εμπειρία ήταν χρήσιμη αλλά όχι απαραίτητη.

Ο στόχος

Το πρόγραμμα στόχευε να προσφέρει νέες ιδέες και τεχνικές για θεατρικές δραστηριότητες με άξονα το θέατρο / drama, που θα βοηθούσαν στην αντιμετώπιση προβλημάτων ένταξης και γλώσσας.

Ο τρόπος

Το πρόγραμμα είχε πρακτικό και συμμετοχικό χαρακτήρα και συμπεριελάμβανε εργαστήρια, επισκέψεις σε σχολεία και διαλέξεις στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Οι συμμετέχοντες προσέγγισαν την ελληνική και βρετανική εμπειρία στη διδασκαλία του Δράματος και συνεισέφεραν στα μαθήματα.

Οι συνεργάτες

Kαλλιτέχνες ειδικοί του Θεάτρου στην Εκπαίδευση, πανεπιστημιακοί και εμψυχωτές και από τις δύο χώρες σχεδίασαν ένα ενιαίο σεμινάριο με βάση τη ελληνική και βρετανική εμπειρία στο ‘Θέατρο στην Εκπαίδευση’.

Το Central School of Speech and Drama είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο κολλέγιο στην Αγγλία στη εκπαίδευση καθηγητών θεάτρου αλλά και επαγγελματιών (ηθοποιοί, σκηνογράφοι κ.λ.π).

Το Royal National Theatre (Εθνικό Θέατρο Αγγλίας), οργανώνει όλο το χρόνο ειδικά σεμινάρια (INSET Education) για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας γνωστούς καλλιτέχνες του.

Το Theatre Lab είναι μια βραβευμένη με το Hellenic Foundation Award 1997 Ελληνο-βρετανική καλλιτεχνική εταιρεία με πολλές παραστάσεις και οργανώσεις σεμιναρίων στο ενεργητικό της τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία. Για το σεμινάριο αυτό συνεργάζεται με την καλλιτεχνική εταιρεία Μυθολογία μέλη της οποίας επί 15 χρόνια ασχολούνται σε σεμινάρια με το ‘θέατρο στην εκπαίδευση’.

Η οργάνωση

Το σεμινάριο και οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν σε τρία μέρη:

ΜΕΡΟΣ Α- Ιούνιος 1999 στην Αθήνα: έγιναν τρία εργαστήρια για τον διαπολιτισμικόχαρακτήρα της εκπαίδευσης και τη θέση του θεάτρου στο ελληνικό σχολείο σήμερα.

ΜΕΡΟΣ Β- Ιούλιος 1999 στο Λονδίνο: έγιναν επτά ολοήμερα εργαστήρια πάνω στη τέχνη της ‘εκπαίδευσης δια του θεάτρου’-drama education, όσο και στην εκπαίδευση της ‘τέχνης του θεάτρου’–theatre training. Ταυτόχρονα έγιναν επισκέψεις σε παραστάσεις, σχολεία και συμμετοχή σε μαθήματα.

ΜΕΡΟΣ Γ- Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1999 στην Αθήνα: οργανώθηκαν πέντε θεατρικά εργαστήρια εφαρμογής βασισμένα στην ελληνική σχολική πραγματικότητα και ακόμα πέντε εργαστήρια για την διάδοση των εμπειριών σε άλλους εκπαιδευτικούς.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ενσωματώθηκε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα & βιβλιογραφία

Έτος Έκδοσης1999
Print

Number of views (103)/Σχόλια (0)

Theme picker

Αρχείο

«Ιανουάριος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
303112345
6789101112
131415161718
To μουσειακό θέατρο & η συμβολή του στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης

To μουσειακό θέατρο & η συμβολή του στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης

Αθήνα, 18/1/2020, Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, Φωτεινή Βενιέρη
19
20212223
Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων: «Σκληρό Καρύδι»

Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων: «Σκληρό Καρύδι»

Καβάλα, 23/1/2020, Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (Σ4),  Αντιγόνη Τσαρμποπούλου, Αφροδίτη Ρίζου
2425
26
2728293031
Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων

Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων

Αγρίνιο, 31/1-2/2/2020, Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (Σ20), Γιώργος Μπεκιάρης, Πάνος Βασιλόπουλος
1
Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων

Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων

Αγρίνιο, 31/1-2/2/2020, Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (Σ20), Γιώργος Μπεκιάρης, Πάνος Βασιλόπουλος
2
Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων

Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων

Αγρίνιο, 31/1-2/2/2020, Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (Σ20), Γιώργος Μπεκιάρης, Πάνος Βασιλόπουλος
3456789

Κατηγορίες

Αναζήτηση