Τα Προγράμματα
του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
που έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει ή συμμετάσχει σε συνεργασία με άλλους φορείς