Αποτελέσματα αναζήτησης

Κι αν ήσουν εσύ 2015

Κι αν ήσουν εσύ 2015


ΟΡΓΑΝΩΣΗ "κι αν ήσουν εσύ;" 2015

Το Πρόγραμμα "κι άν ήσουν εσύ;" είναι ένα πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες.
Άρχισε να υλοποιείται τον Φεβρουάριο 2015 από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευσηκαι την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, στελέχη εκπαίδευσης και στελέχη οργανώσεων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στόχοι: το Πρόγραμμα στοχεύει 
α) στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες.
β) στη στήριξη σχολείων και εκπαιδευτικών που ηδη υλοποιούν ανάλογα προγράμματα με βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας και προσέγγισεις.

Το 2015 το πρόγραμμα υλοποιείται σε 4 πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρόδος και περιλαμβάνει δράσεις που απευθύνονται αρχικά σε τουλάχιστον 
210 εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 35 εκπαιδεύμενους εμψυχωτές ομάδων που εργάζονται σε ανάλογες ανθρωπιστικές οργανώσεις,  500 μαθητές που εμπλέκονται σε κάποιο ανάλογο πρόγραμμα και σε πολλούς περισσότερους μαθητές και γονείς κατά τη διαδικασία της διάχυσης

Τι κάνει: Το Πρόγραμμα για το 2015 περιλαμβάνει τουλάχιστον (βλ "απολογισμός 2015" για τα τελικά στοιχεία)
α) επτά (7) επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας 18 ωρών το καθένα, σε 4 πόλεις, για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νέους εμψυχωτές ομάδων, στελέχη τοπικών ανθρωπιστικών οργανώσεων
β) Δίκτυο Σχολείων Παρέμβασης σε 20 σχολεία της Αττικής για υποστήριξη των εκπαιδευτικών και εργαστήρια με τους μαθητές. 
γ) τέσσερεις (4) Διασχολικές Ημέρες Δράσης κατά τις οποίες μαθητές των σχολείων του Δικτύου της Αττικής θα υλοποιήσουν δράσεις που εμπλέκουν ολόκληρες σχολικές κοινότητες
δ) Συγκέντρωση και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς (οδηγοί, εγχειρίδια με ασκήσεις και δραστηριότητες κ.ά)
ε) Υποστήριξη/ εξ αποστάσεως συμβουλευτική των εκπαιδευτικών που υλοποιούν δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος "κι αν ήσουν εσύ;", για τα επόμενά τους βήματα με την ομάδα τους.

Ποιοί συντονίζουν και υλοποιούν: Το Πρόγραμμα συντονίζεται από στελέχη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με στελέχη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στα σεμινάρια και στις παρεμβάσεις στα σχολεία καθώς και στις Διασχολικές Ημέρες Δράσης εμπλέκονται επίσης έμπειροι εμψυχωτές, επιμορφωτές και εκπαιδευτές νέων. Πιό συγκεκριμένα στις ανάλογες ιστοσελίδες των σεμιναρίων και των παρεμβάσεων κατά πόλη.

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος:
α) Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των άλλων επιμορφούμενων στα σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δούν τις κατά περίπτωση οδηγίες-ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα των σεμιναρίων καθώς σε διαφορετικές πόλεις η διαδικασία διαφέρει.
β) Η επιλογή σχολείων στην Αττική για το Δίκτυο Σχολείων Παρέμβασης και τις Ημέρες Δράσης θα γίνει σε συνεργασία με τους κατά τόπους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας). Αναλυτικότερες πληροφορίες στις σελίδες "Σεμινάρια" και "Ημέρες Δράσης".

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Διάρκεια: 1/2/2015-31/12/2015
Τόπος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρόδος
Συνεργασίες: Κατα την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται φορείς όπως Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικά Θέματα, Περιβαλλοντική, Αγωγή Υγείας) ή άλλων στελχών, Πανεπιστήμια (Παιδαγωγικές ή Θεατρικές σχολές), οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (τυπικές ή άτυπες), συλλογικότητες εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικές ομάδες κ.ά. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες... στις επιμέρους ανακοινώσεις κατά πόλη.

Συντονιστές:

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ-ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - UNHCR - 2015

First Tab NameΟργάνωση
First Tab Content


Το Πρόγραμμα "κι άν ήσουν εσύ; - ένα προγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες" είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί το 
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 
με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Διάρκεια για το 2015: 1/2/2015-31/12/2015
Τόπος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρόδος

Συνεργασίες: Κατά την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται φορείς όπως Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικά Θέματα, Περιβαλλοντική, Αγωγή Υγείας) ή άλλων στελεχών, Πανεπιστήμια (Παιδαγωγικές ή Θεατρικές σχολές), οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (τυπικές ή άτυπες), συλλογικότητες εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικές ομάδες κ.ά. 
Αναλυτικότερα στις επιμέρους ανακοινώσεις κατά πόλη.

Συντονιστές: Νίκος Γκόβας, Νάσια Χολέβα
Γραμματεία/Πληροφορίες: humanrights@theatroedu.gr

Second Tab NameΔίκτυα σχολείων
Second Tab Content


ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (2015)

Στο πλαίσο του Προγράμματος "κι άν ήσουν εσύ;" 20 σχολεία της Αττικής (10 Δημοτικά και 10 Γυμνάσια) καθώς και 3 σχολεία στην Πάτρα και 3 σχολεία στην Θεσσαλονίκη συμμετέχουν σε  δίκτυα σχολείων παρέμβασης.

Εμπειροι θεατροπαιδαγωγοί επισκέπτονται καθένα από τα σχολεία για υποστήριξη του έργου του εκπαιδευτικού και για εργαστήρια με τους μαθητές που υλοποιούν ανάλογο πρόγραμμα.
Με το πέρας των παρεμβάσεων στα σχολεία  οργανώνονται κατα περιοχή Διασχολικές Ημέρες Δράσης με τη συμμετοχή των μαθητών, εκπαιδευτικών και των στελεχών του Προγράμματος σε ένα ή περισσότερα από τα σχολεία του δικτύου με κοινά εργαστήρια, εκδηλώσεις και παρεμβάσεις που εμπλέκουν όλους τους μαθητές.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται το διάστημα Μάρτιος-Ιούνιος 2015 για τα Δημοτικά της Αττικής που είναι στο εν λόγω δίκτυο και κατά το διάστημα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015 για τα Γυμνάσια και Λύκεια της Αττικής καθώς και για τα σχολεία της Πάτρας και Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015:

Κατά το διάστημα Μάρτιος-Δεκέμβριος 2015 έγιναν 104 δίωρες παρεμβάσεις σε 26 σχολεία (12 Δημοτικά, 14 Γυμνάσια-Λύκεια) σε Αττική 20, Θεσ/νικη 3, Πάτρα 3.
Πήραν μέρος 552 μαθητές/μαθήτριες
Πήραν μέρος 11 θεατροπαιδαγωγοί: Εύα Σαββοπούλου, Διονυσία Ασπρογέρακα, Τζένη Καραβίτη, Γιώργος Μπεκιάρης, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Σόνια Μολογούση, Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση, Ηρώ Ποταμούση, Χαρά Τσουκαλά Νίκος Γκόβας, Νάσια Χολέβα
Πήραν μέρος 9 στελέχη εκπαίδευσης από 6 Δ/νσεις Εκπαίδευσης: Κατερίνα Αλεξιάδη-Υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, Βαρβάρα Πετρίδου-Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Μάρα Δρακοπούλου-Υπ Αγωγής Υγείας Δ' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Ανθή Γουρουντή-Υπ Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Ελένη Νιάρχου Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠΕ Γ΄Αθήνας, Μαρία Μαγαλιού Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΠΕ Γ΄Αθήνας, Βασιλική Λελεντζή Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΠΕ Γ΄Αθήνας, Πόπη Κύρδη-Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΠΕ Α΄Αθήνας, Μαρία Δημοπούλου-Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠΕ Α΄Αθήνας
Πήραν μέρος 34 εκπαιδευτικοί: Ευσταθία Αναγνωστάκη, Βασιλική Απέργη , Καλλιόπη Βούλγαρη, Θεοδώρα Γλαράκη, Δέσποινα Γλύκα, Ελένη Γούλα, Ανθή Γρίβα, Φωτεινή Δημακοπούλου, Μαίρη Δουμένη, Μοσχούλα - Καλλιρόη Δουρή, Αικατερίνη Δωρή, Μαρία-Μαργαρίτα Θυμαρά, Ελένη Καμπαράκη, Σοφία Καραγιάννη, Λεία Καραμανλή, Ευαγγελία Κονδάκη, Ουρανία Λάζαρη, Σεβαστή Λαμπροπούλου, Χλόη Λάππα, Κική Λιανού, Άννα Λιόντου, Δέσποινα Μακρυδημήτρη, Νίκη Μανώλη, Ηλίας Μαρκόπουλος, Αγγελική Μητσάκη, Πασχαλιά Μιχαλοπούλου, Μαρία Μπαρέλλου, Βασιλική Ντάρδα, Ευσταθία Οικονόμου, Δήμητρα Πανταζού, Βάσω Πασχαλιώρη, Γεωργία Σκοτιδάκη, Νατάσσα Τόμπρου, Ξένια Τσιαμή, Ιωάννα Φώκου
Πήραν μέρος 26 σχολεία: 21ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Νεστόρειο) Αττικής, 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου Αττικής, 4ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού Αττικής, 6o Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης Αττικής, 8o Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης Αττικής, 25ο ΔΣ Αθήνας, 28 ΔΣ Αθήνας, 93ο ΔΣ Αθήνας, 165ο ΔΣ Αθήνας, 1ο ΔΣ Δάφνης, 1ο Γυμνάσιο Χολαργού Αττικής, 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού Αττικής, 5ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Αττικής, Λύκειο Βουλιαγμένης Αττικής, Λύκειο Βάρης Αττικής, 1o Γυμνάσιο Πειραιά Αττικής, 1o Λύκειο Κορυδαλλού Αττικής, 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού Αττικής, 2ο Γυμνάσιο Αλίμου Αττικής, 2ο Λύκειο Μοσχάτου Αττικής, 3ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας: Θεσσαλονίκης, 28ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, 4ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, 1ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, 6ο Γυμνάσιο Πάτρας, Λύκειο Δεμένικων Πάτρας
______________________________________________________________________________________________

Δίκτυο 5: Γυμνάσια-Λύκεια Αττικής

«κι αν ήσουν εσύ;» Δίκτυο Γυμνασίων-Λυκείων παρέμβασης Αττικής
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015

Σε συνεργασία με Β' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Δ' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Γυμνάσια-Λύκεια στο τοπικό δίκτυο Αττικής:

1ο Γυμνάσιο Χολαργού. Εκπαιδευτικός: Δέσποινα Μακρυδημήτρη. Συμμετέχουν 24 μαθητές Γ’ Γυμνασίου. Θεατροπαιδαγωγός: Σόνια Μολογούση

1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού. Εκπαιδευτικοί: Βασιλική Απέργη, Ελένη Καμπαράκη, Ουρανία Λάζαρη. Συμμετέχουν 39 μαθητές Α’, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Θεατροπαιδαγωγός: Τζωρτζίνα Κακουδάκη

5ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής. Εκπαιδευτικοί: Σεβαστή Λαμπροπούλου, Ευσταθία Οικονόμου. Συμμετέχουν 23 μαθητές Β’ Γυμνασίου. Θεατροπαιδαγωγός: Τζωρτζίνα Κακουδάκη

Λύκειο Βουλιαγμένης. Εκπαιδευτικοί: Νίκη Μανώλη, Μαίρη Δουμένη. Θεατροπαιδαγωγός: Ηρώ Ποταμούση. Συμμετέχουν 25 μαθητές Β' Λυκείου

Λύκειο Βάρης. Εκπαιδευτικός: Ευαγγελία Κονδάκη. Θεατροπαιδαγωγός: Ηρώ Ποταμούση. Συμμετέχουν 24 μαθητές Α' Λυκείου

1o Γυμνάσιο Πειραιά. Εκπαιδευτικοί: Μαρία-Μαργαρίτα Θυμαρά, Γεωργία Σκοτιδάκη. Θεατροπαιδαγωγός: Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση. Συμμετέχουν 40 μαθητές

1o Λύκειο Κορυδαλλού Εκπαιδευτικοί: Μαρία Μπαρέλλου, Δέσποινα Γλύκα. Θεατροπαιδαγωγός: Ηρώ Ποταμούση. Συμμετέχουν  20 μαθητές Α΄Λυκείου.

2ο Γυμνάσιο Ελληνικού. Εκπαιδευτικός: Ευσταθία Αναγνωστάκη. Θεατροπαιδαγωγός: Ηρώ Ποταμούση. Συμμετέχουν 20 μαθητές.

2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Εκπαιδευτικός: Αγγελική Μητσάκη. Θεατροπαιδαγωγός: Σόνια Μολογούση Συμμετέχουν 27 μαθητές.

2ο Λύκειο Μοσχάτου. Εκπαιδευτικός: Μοσχούλα - Καλλιρόη Δουρή. Θεατροπαιδαγωγός:Τζωρτζίνα Κακουδάκη Συμμετέχουν 15 μαθητές

Θεατροπαιδαγωγοί- παρεμβάσεις: Σόνια Μολογούση, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Ηρώ Ποταμούση, Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση, Χαρά Τσουκαλά

Συντονισμός: Νίκος Γκόβας, Νάσια Χολέβα
Συνεργασία: Κατερίνα Αλεξιάδη-Υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, Βαρβάρα Πετρίδου-Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Μάρα Δρακοπούλου-Υπ Αγωγής Υγείας Δ' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Ανθή Γουρουντή-Υπ Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Γραμματεία: Νάντια Ζαφειροπούλου humanrights@theatroedu.gr

_____________________________________________________________________________________

Δίκτυο 4: Σχολεία Θεσσαλονίκης

«κι αν ήσουν εσύ;» Δίκτυο σχολείων παρέμβασης Θεσσαλονίκης
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015


Σχολεία στο τοπικό δίκτυο Θεσσαλονίκης:
3ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας. Εκπαιδευτικός Λεία Καραμανλή, συμμετέχουν 20 μαθητές Στ’ Δημοτικού
28ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτικός Θεοδώρα Γλαράκη, συμμετέχουν 24 μαθητές Α΄ Λυκείου
4ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτικός Πασχαλιά Μιχαλοπούλου, συμμετέχουν 16 μαθητές Α’ και Β΄ Λυκείου

Θεατροπαιδαγωγός- παρεμβάσεις: Τζένη Καραβίτη

Συντονισμός: Νίκος Γκόβας, Νάσια Χολέβα
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Γραμματεία: Νάντια Ζαφειροπούλου humanrights@theatroedu.gr
______________________________________________________________________________________

Δίκτυο 3: Σχολεία Πάτρας

"κι αν ήσουν εσύ;" Δίκτυο Σχολείων Παρέμβασης  Πάτρας
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015

Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και ο αριθμός μαθητών που συμμετέχουν στο δίκτυο:

21ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Εκπαιδευτικός: Καλλιόπη Βούλγαρη. Συμμετέχουν 22 μαθητές/-τριες
6ο Γυμνάσιο Πάτρας. Εκπαιδευτικός: Αικατερίνη Δωρή. Συμμετέχουν 18 μαθητές Γ' Γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος Νεοελληνικής Γλώσσας
Λύκειο Δεμένικων Πάτρας. Εκπαιδευτικός: Φωτεινή Δημακοπούλου. Συμμετέχουν 130 μαθητές (50 από Α' Λυκείου και 80 από Β' Λυκείου) στο πλαίσιο των μαθημάτων Πολιτική Παιδεία και Βασικές Αρχές Οικονομικών Σπουδών

Θεατροπαιδαγωγοί / παρεμβάσεις σε σχολεία:
Διονυσία Ασπρογέρακα: παρεμβάσεις στα 6ο Γυμνάσιο Πατρών, Λύκειο Δεμένικων Πάτρας
Γιώργος Μπεκιάρης: παρεμβάσεις στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Συντονισμός: Νίκος Γκόβας, Νάσια Χολέβα
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Γραμματεια: Νάντια Ζαφειροπούλου humanrights@theatroedu.gr

_________________________________________________________________________________________

Δίκτυο 2: Δημοτικά Σχολεία Γ' Δ/νσης Π.Ε Αθήνας

"κι αν ήσουν εσύ;" Δίκτυο Σχολείων Παρέμβασης  Γ΄Δ/νση Π.Ε. Αθήνας
Φεβρουάριος-Ιούνιος 2015
Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και ο αριθμός μαθητών που συμμετέχουν στο δίκτυο:
21ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Νεστόρειο). Εκπαιδευτικός: Ντάρδα Βασιλική, Δ’ Δημοτικού (20 παιδιά)
11ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου. Εκπαιδευτικός: Τσιαμή Ξένια, Β’ Δημοτικού (26 παιδιά)
4ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού. Εκπαιδευτικός: Λιανού Κική, Γ’ Δημοτικού (19 παιδιά)
6o Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης. Εκπαιδευτικός: Γούλα Ελένη, ΣΤ' Δημοτικού (17 παιδιά)
8o Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης. Εκπαιδευτικός: Τόμπρου Νατάσσα, ΣΤ΄Δημοτικού (21 παιδιά)

Θεατροπαιδαγωγοί:
Ηρώ Ποταμούση
στα 21ο ΔΣ Ιλίου (Νεστόρειο), 11ο ΔΣ Χαϊδαρίου, 4ο ΔΣ Καματερού
Τζωρτζίνα Κακουδάκη στο 8ο ΔΣ Πετρούπολης
Σόνια Μολογούση στο 6ο ΔΣ Πετρούπολης

Συντονισμός: Ελένη Νιάρχου Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠΕ Γ΄Αθήνας, Μαρία Μαγαλιού Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΠΕ Γ΄Αθήνας, Βασιλική Λελεντζή Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΠΕ Γ΄Αθήνας, Νίκος Γκόβας-Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Νάσια Χολέβα-Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Εύα Σαββοπούλου-Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Γραμματειακή υποστήριξη: Ελένη Μάρρα, humanrights@theatroedu.gr

Οργάνωση:
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Α΄ Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα, Αγωγή Υγείας

_________________________________________________________________________________

Δίκτυο 1: Δημοτικά Σχολεία Α' Δ/νσης Π.Ε Αθήνας

"κι αν ήσουν εσύ;" Δίκτυο Σχολείων Παρέμβασης  Α΄Δ/νση Π.Ε. Αθήνας
Φεβρουάριος-Ιούνιος 2015
Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και ο αριθμός μαθητών που συμμετέχουν στο δίκτυο:
25ο Δ.ΣΧ.ΑΘΗΝΩΝ Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Πανταζού, Ηλίας Μαρκόπουλος. Τάξη Ε΄.Αρ. μαθητών: 29
28 Δ.ΣΧ.ΑΘΗΝΩΝ Εκπαιδευτικοός: Σοφία Καραγιάννη. Τάξη Ε΄. Αρ. μαθητών: 18
93ο  Δ.ΣΧ.ΑΘΗΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: Ιωάννα Φώκου, Άννα Λιόντου Τάξη Ε΄-ΣΤ¨. Αρ. μαθητών: 33
165ο Δ.ΣΧ.ΑΘΗΝΩΝ Εκπαιδευτικός: Χλόη Λάππα. Τάξη ΣΤ¨. Αρ. μαθητών: 19
1ο Δ.ΣΧ.ΔΑΦΝΗΣ Εκπαιδευτικοί: Βάσω Πασχαλιώρη, Ανθή Γρίβα. Τάξη Ε'-ΣΤ¨. Αρ. μαθητών: 42

Θεατροπαιδαγωγοί:
Ηρώ Ποταμούση
στα 25ο ΔΣ Αθήνας, 28ο ΔΣ Αθήνας, 93ο ΔΣ Αθήνας, 165ο ΔΣ Αθήνας
Τζωρτζίνα Κακουδάκη στο 1ο ΔΣ Δάφνης

Συντονισμός: Πόπη Κύρδη-Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΠΕ Α΄Αθήνας, Μαρία Δημοπούλου-Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠΕ Α΄Αθήνας, Νίκος Γκόβας-Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Νάσια Χολέβα-Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Εύα Σαββοπούλου-Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Γραμματειακή υποστήριξη: Ελένη Μάρρα, humanrights@theatroedu.gr

Οργάνωση:
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Α΄ Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα

 

 

 

Third Tab NameΑπολογισμοί 2015
Third Tab Content

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ "κι αν ήσουν εσύ;' 2015
Παρουσίαση prezi..εδω!


Α) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ εκπαιδευτικών και εμψυχωτών νεανικών ομάδων-στελέχη οργανώσεων

Έγιναν 7 Σεμινάρια 18 ωρών σε 4 πόλεις , Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρόδος
Πήραν μέρος 307 εκπαιδευτικοί, στελέχη εκπαίδευσης, στελέχη νεανικών και αλληλέγγυων οργανώσεων (έγιναν 612 αιτήσεις), 37 επιμορφωτές/εμψυχωτές, 15 εθελοντές
Επιμορφωτές, Εμψυχωτές:
Νίκος Γκόβας, Νάσια Χολέβα, Εύα Σαββοπούλου, Σοφία Κουτσού, Στέλλα Νάνου, Διονυσία Ασπρογέρακα, Τζένη Καραβίτη, Γιώργος Μπεκιάρης, Κατερίνα Σαραντίδου, Σοφία Κουτσού, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Καλλιόπη Βούλγαρη, Έλενα Γιαννίκη, Reza Golami, Hamid Hasani, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Eιρήνη Καραμήτσα, Ευδοξία Κομπιάδου, Νταιάνα Κοσσενάκη, Χριστίνα Κρίθαρη, Κωνσταντίνος Κυριακού, Αννέτα Λιάπτση, Ιωάννα Μήτσικα, Σόνια Μολογούση, Ahmad Nazari, Abdul Hussain Nazari, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Πετράκη, Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση, Ηρώ Ποταμούση, Rizwan Sarwar, Ελένη Σταμούλη, Μαρία Στειακάκη, Χαρά Τσουκαλά, Δέσποινα Φούντα, Αντονέλλα Χήρα, Γιώργος Χουσάκος.
Εθελοντές: Γιώργος Διαμαντόπουλος, Φωτεινή Δημακοπούλου, Μυρτώ Γραμμενίδου, Αιμιλία Νικολάου, Θανάσης Παπαδόπουλος, Βαλσαμία Αλαγκιόζογλου, Ευαγγελία Λίτου, Εύη Κεφάλα, Ηabeb Mohammdi, Κατερίνα Στειακάκη, Ανθούλα Αηδώνη, Μυρσίνη Καρματζόγλου, Σοφία Σαράφη, Αγγελίνα Τερσενίδου, Λίνα Χαλκιοπούλου
Συνεργαζόμενοι φορείς: Α' Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας-Πολιτιστικά Θέματα,  Α' Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γ' Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας-Πολιτιστικά Θέματα, Γ' Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γ' Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας Αγωγή Υγείας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,  Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας -Αγωγή Υγεία,  Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής-Πολιτιστικά Θέματα, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας-Αγωγή Υγείας,  Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,  Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας-Πολιτιστικά Θέματα, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά-Πολιτιστικά Θέματα , Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας-Πολιτιστικά Θέματα, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας-Αγωγή Υγεία, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας-Αγωγή Υγεία, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου- Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων,  Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου- Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων,  PRAXIS Πάτρας,  Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέA, ΔΗΠΕΘΕ Πάτρα,  Κίνηση Υπεράσπισης των δικαιωμάτων προσφύγων – μεταναστών Πάτρας,  "ΚΥΚΛΗΣΙΣ» -«ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ" Πάτρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -Παιδαγωγική Σχολή,  «Πολύδρομο»-ομάδα για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία, Θεσ/νικη,  Κέντρο Πρόληψης "Δίοδος" Ρόδου, Επιτροπή Ανθρωπίνων δικαιωμάτων Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Δίκτυο Αλληλεγγύης Λέρου

 Β) ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
Έγιναν 4 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίκαλα 
Πήραν μέρος 283 εκπαιδευτικοί 
Αθηνα:
πήραν μέρος 120 εκπαιδευτικοί, 20 επιμορφωτές/εμψυχωτές, συνεργάστηκαν 6 φορείς. 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 72ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Διεθνής Αμνηστία, Κουκλοθέατρο AYUSAYA, Σχολείο Παιχνιδιού. Πήραν μέρος 20 Εμψυχωτές Εργαστηρίων & Εισηγητές: Στέλιος Βγαγκές, Νίκος Γκόβας, Χριστίνα Ζώνιου, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Κατερίνα Μ. Καλογερά, Ανθή Καραγγελή, Ελιόνα Κούκιο, Βέρα Λάρδη, Κωνσταντίνος Μαρκίδης, Στάθης Μαρκόπουλος, Γιολάντα Μαρκοπούλου, Σόνια Μολογούση, Αναστασία Μπουρδάρα, Κατερίνα Πούτου, Εύα Σαββοπούλου, Αλεξία Τσούνη, Χριστίνα Φραγκιαδάκη, Νάσια Χολέβα, Βασίλης Ψυλλάς, Reza Golami. 
Θεσσαλονίκη: Πήραν μέρος 120 εκπαιδευτικοί, 20 εισηγητές/εμψυχωτες, συνεργάστηκαν 6 φορείς. 
Πήραν μέρος 20 Εμψυχωτές Εργαστηρίων & Εισηγητές: Άβρα Αυδή, Τζένη Καραβίτη, Γιάννη Μέμα, Αφροδίτη Ρίζου, Δέσποινα Σουβατζή, Μαρία Τσιμά, Koldobika G. Vio, Κατερίνα Βαλάνη, Τριανταφυλλιά Δημοπούλου, Αθηνά Δράγκου, Μάρθα Κατσαρίδου, Ελένη Μοβσεσιάν, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πουταχίδης, Ρίτα Πουταχίδου, Βαγγελιώ Σταμάτη, Αλίκη Συμεωνάκη, Τουρτόγλου Θεοδοσία, Αντιγόνη Τσαμπροπούλου, Μαρία Χατζηπέτρου-Ρόζου.  6 Συνεργαζόμενοι φορείς: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Σχολείο Αλληλεγγύης – Οδυσσέας, 1ο Λύκειο Συκεών.  Πάτρα: Πήραν μέρος 43 εκπαιδευτικοί, 4 εισηγητές/εμψυχωτες, συνεργάστηκαν 8 φορείς  Εμψυχωτές Εργαστηρίων & Εισηγητές: Γιώργος Μπεκιάρης Γεωργία Τζανάκου, Γιούλη Δούβου, Διονυσία Ασπρογέρακα.  Συνεργαζόμενοι φορείς Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Τμήμα Αγωγής Υγείας Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Τμήμα Πολιτιστικών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέΑ, PRAKSIS - Κέντρου Φιλοξενίας Στέγη Plus (+), Πειραματικό Γενικό Λύκειο (Λάγγουρα) Πατρών, Σύλλογος Αποφοίτων Θεατρολόγων Πάτρας.  

Γ) ΔΙΚΤΥΑ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Έγιναν 104 δίωρες παρεμβάσεις σε 26 σχολεία (12 Δημοτικά, 14 Γυμνάσια-Λύκεια) σε Αττική (20, Θεσ/νικη 3, Πάτρα 3).
Πήραν μέρος: 552 μαθητές/μαθήτριες
Πήραν μέρος 11 θεατροπαιδαγωγοί:  Εύα Σαββοπούλου, Διονυσία Ασπρογέρακα, Τζένη Καραβίτη, Γιώργος Μπεκιάρης, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Σόνια Μολογούση, Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση, Ηρώ Ποταμούση, Χαρά Τσουκαλά Νίκος Γκόβας, Νάσια Χολέβα.
Πήραν μέρος 9 στελέχη εκπαίδευσης από 6 Δ/νσεις Εκπαίδευσης: Κατερίνα Αλεξιάδη-Υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, Βαρβάρα Πετρίδου-Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Μάρα Δρακοπούλου-Υπ Αγωγής Υγείας Δ' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Ανθή Γουρουντή-Υπ Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Ελένη Νιάρχου Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠΕ Γ΄Αθήνας, Μαρία Μαγαλιού Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΠΕ Γ΄Αθήνας, Βασιλική Λελεντζή Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΠΕ Γ΄Αθήνας, Πόπη Κύρδη-Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΠΕ Α΄Αθήνας, Μαρία Δημοπούλου-Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠΕ Α΄Αθήνας
Πήραν μέρος 34 εκπαιδευτικοί από 26 σχολεία
21ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Νεστόρειο) Αττικής: Βασιλική Ντάρδα
11ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου Αττικής: Ξένια Τσιαμή
4ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού Αττικής: Κική Λιανού
6o Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης Αττικής: Ελένη Γούλα
8o Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης Αττικής: Νατάσσα Τόμπρου
25ο ΔΣ Αθήνας: Δήμητρα Πανταζού, Ηλίας Μαρκόπουλος
28 ΔΣ Αθήνας: Σοφία Καραγιάννη
93ο ΔΣ Αθήνας: Ιωάννα Φώκου, Άννα Λιόντου
165ο ΔΣ Αθήνας: Χλόη Λάππα
1ο ΔΣ Δάφνης: Βάσω Πασχαλιώρη, Ανθή Γρίβα
1ο Γυμνάσιο Χολαργού Αττικής: Δέσποινα Μακρυδημήτρη.
1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού Αττικής : Βασιλική Απέργη, Ελένη Καμπαράκη, Ουρανία Λάζαρη.
5ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Αττικής: Σεβαστή Λαμπροπούλου, Ευσταθία Οικονόμου
Λύκειο Βουλιαγμένης Αττικής : Νίκη Μανώλη, Μαίρη Δουμένη.
Λύκειο Βάρης Αττικής: Ευαγγελία Κονδάκη
1o Γυμνάσιο Πειραιά Αττικής: Μαρία-Μαργαρίτα Θυμαρά, Γεωργία Σκοτιδάκη
1o Λύκειο Κορυδαλλού Αττικής : Μαρία Μπαρέλλου, Δέσποινα Γλύκα.
2ο Γυμνάσιο Ελληνικού Αττικής : Ευσταθία Αναγνωστάκη
2ο Γυμνάσιο Αλίμου Αττικής: Αγγελική Μητσάκη
2ο Λύκειο Μοσχάτου Αττικής: Μοσχούλα - Καλλιρόη Δουρή
3ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας: Θεσσαλονίκης: Λεία Καραμανλή
28ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης: Θεοδώρα Γλαράκη
4ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης: Πασχαλιά Μιχαλοπούλου
1ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας: Καλλιόπη Βούλγαρη
6ο Γυμνάσιο Πάτρας: Αικατερίνη Δωρή
Λύκειο Δεμένικων Πάτρας: Φωτεινή Δημακοπούλου

Δ) ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ
Έγιναν 22 Ημέρες Σχολικής Δράσης & Διάχυσης.
Πήραν μέρος 1235 μαθητές και 55 εκπαιδευτικοί

Fourth Tab NameΕίπαν..
Fourth Tab Content

ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (από την εφαρμογή 2015)

 

ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Αυτό που δεν λειτουργεί [στην κοινωνία] είναι ότι βλέπουμε στην τηλεόραση νεκρά προσφυγόπουλα και μπορεί να μας κοπεί η όρεξη για μια μέρα και μετά ξεχνάμε… την άλλη μέρα μπορεί να πάμε να αγοράσουμε το iphone 6...αυτό μου υπενθύμισε (το πρόγραμμα) (μαθήτρια Β' Λυκείου)
 • Μου έκανε εντύπωση που είδα συμμαθητές μου που δεν τους ξέρω τόσο καλά να έχουν τόσο ωραίες ιδέες (μαθήτρια Β' Λυκείου)
 • Γνωρίστηκα με κάποιους συμμαθητές μου...που δεν ήξερα τόσο καλά και άκουσα τις απόψεις τους, ακόμα κι αν δεν συμφωνούσα μαζί τους. Ήταν ενδιαφέρον. (μαθήτρια Α' Λυκείου)
 • Βιώσαμε τις δυσκολίες που περνούν οι πρόσφυγες. Η όλη διαδικασία με έκανε καλύτερο άνθρωπο (μαθητής Λυκείου)
 • Γίναμε «ένα». Τα προβλήματά μας μάς ενώνουν. (μαθητής Λυκείου)
 • Διαφορετικός τρόπος μάθησης με μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή μας. Μάθημα ζωής! (μαθητής Λυκείου)
 • Έμαθα να βλέπω τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. (μαθητής Λυκείου)
 • Πριν ήξερα λίγα πράγματα για τους πρόσφυγες και ήμουν ουδέτερος. Τώρα όμως ξέρω τι έχουν περάσει και τους βλέπω «με άλλο μάτι». (μαθητής Λυκείου)
 • Μου άρεσε ο τρόπος που δουλέψαμε γιατί ευνοούσε τη συνεργασία. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο. (μαθητής Λυκείου)
 • Μου άρεσε που όλοι ήμασταν συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάναμε. (μαθητής Λυκείου)
 • Κατάλαβα ότι προτού βγάλουμε συμπεράσματα , θα πρέπει να γνωρίζουμε τι έχει βιώσει ο άλλος. (μαθητής Λυκείου)
 • Στην αρχή ήμασταν απλώς γνωστοί. Μετά γίναμε φίλοι. (μαθητής Λυκείου)
 • Άλλαξε ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς μου στους άλλους. (μαθητής Λυκείου)
 • Μάθαμε πώς ζουν άνθρωποι διαφορετικοί από μας. (μαθητής Λυκείου)
 • Μου άρεσε που ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα. (μαθητής Γυμνασίου)
 • Έμαθα να σέβομαι τους διαφορετικούς ανθρώπους. (μαθητής Γυμνασίου)
 • Αρχίσαμε να κάνουμε παρέα με παιδιά που δεν ήμασταν πριν φίλοι. (μαθητής Γυμνασίου)
 • Καταλάβαμε τον διαφορετικό τρόπο ζωής άλλων ανθρώπων. (μαθητής Γυμνασίου)
 • Ανακαλύψαμε νέα πράγματα και μπήκαμε στις ζωές άλλων ανθρώπων. (μαθητής Γυμνασίου)
 • Ευαισθητοποιήθηκα! Κι αν πριν κορόιδευα άτομα και καταστάσεις ,τώρα πια δεν θα το κάνω, γιατί μέσα από τις δραστηριότητες κατάλαβα πόσο δύσκολα ζουν. (μαθητής Γυμνασίου)
 • Με πολλά παιδιά οι σχέσεις μου πριν ήταν ανύπαρκτες, αλλά τελικά ήρθαμε πιο κοντά. (μαθητής Γυμνασίου)
 • Άρχισα να καταλαβαίνω τον τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι. (μαθητής Γυμνασίου)
 • Έμαθα τη σημασία της ανεκτικότητας ,γιατί κι εγώ θα μπορούσα να ήμουν στη θέση των άλλων. (μαθητής Γυμνασίου)
 • Βλέπω πλέον τους άλλους χωρίς διακρίσεις. (μαθητής Γυμνασίου)
 • «Πριν από τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα με πολλά από τα παιδιά δεν μιλάγαμε καν ενώ τώρα πολλές φορές κάνουμε και παρέα» (Μαθητής Γ’ Γυμνασίου)
 • «Το πρόγραμμα με ευαισθητοποίησε θέματα τα οποία πιο παλιά μου ήταν αδιάφορα και νομίζω με έκανε καλύτερο άνθρωπο» (Μαθητής Γ’ Γυμνασίου)
 • «Μέσα από το πρόγραμμα άρχισα να μιλάω για αυτά που πιστεύω και να λέω πράγματα που έχω σκεφτεί» (Μαθητής Γ’ Γυμνασίου)
 • «Πιστεύω ότι με πολλά παιδιά απλά ήμασταν 3 χρόνια συμμαθητές, τώρα έχουμε αρχίσει να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα, δενόμαστε περισσότερο  και σιγά σιγά γινόμαστε ομάδα» (Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου)
 • «Νομίζω ότι μάθαμε να ακούμε τι θέλει να πει ο άλλος και έστω και γι’ αυτό το λίγο προσπαθήσαμε να μπούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό προς αυτούς και αυτά που πέρασαν» (Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου)
 • «Μέσα από το πρόγραμμα δεν άλλαξε κάτι στον τρόπο που σκέφτομαι εγώ, αλλά με έκανε να καταλάβω πως οι άλλοι άνθρωποι σκέφτονται και φέρονται στους άλλους και πως είναι η αντίδραση αυτών» (Μαθητής Γ’ Γυμνασίου)
 • «Το πρόγραμμα αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψω και να αναρωτηθώ για πράγματα που δεν γνώριζα μέχρι τώρα μέσα από έναν διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο» (Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου)
 • «Άλλαξαν αρκετά πράγματα στον τρόπο που σκέφτομαι γιατί συνειδητοποίησα πράγματα που μέχρι τώρα δεν γνώριζα ή δεν είχα δώσει μεγάλη βάση» (Μαθητής Γ’ Γυμνασίου)
 • «Για μένα άλλαξαν πάρα πολλά στον τρόπο που σκέφτομαι για τους άλλους. Π.χ. άμα δω έναν άνθρωπο διαφορετικού χρώματος σκέφτομαι πόσα πολλά μπορεί να έχει περάσει για να βρεθεί στη χώρα μας. Επίσης κατάλαβα πόσα πολλά έχω σχετικά με κάποιους άλλους ανθρώπους και πρέπει να τα εκτιμώ. Έχω αρχίσει επίσης να σκέφτομαι και λίγο διαφορετικά ως προς τη σπατάλη των χρημάτων που έχω» (Μαθητής Γ’ Γυμνασίου)
 • «Βλέπω τους ανθρώπους με άλλο μάτι, πρόσφυγες, φτωχούς και θέλω να βοηθήσω εθελοντικά όσο γίνεται αυτούς τους ανθρώπους» (Μαθητής Γ’ Γυμνασίου)
 • «Περιμένω πως και πώς να έρθει το Σάββατο για να πάω στο σχολείο να δω τα παιδιά και να κάνω τις δραστηριότητες» (Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου)
 • «Στο πρόγραμμα μου άρεσε περισσότερο η ελευθερία στις κινήσεις και το ότι ήταν κάτι διαφορετικό από όλα όσα γίνονται» (Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου)
 • «Μου άρεσε περισσότερο η μέθοδος της παγωμένης εικόνας, διότι οι σταδιακές αυτές εναλλαγές από χαρά σε δυστυχία ή κάποια άλλα συναισθήματα ήταν πραγματικά συγκλονιστικές, αλλά και μετά που το συζητάγαμε και βλέπαμε τις απόψεις του καθενός και πως σκεφτόμασταν γενικά μου άρεσε πολύ» (Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου)
 • «…τώρα ξέρω πολλά περισσότερα πράγματα για το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων και αυτό με βοήθησε να καταλάβω πολλά πράγματα για τον κόσμο» (Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου)
 • «Πιστεύω πως βλέπω σε μεγαλύτερο βάθος κάποια γεγονότα, έχω καταλάβει λίγο περισσότερο τι γίνεται στο γύρω κόσμο, έχω βγει κερδισμένη από όλο αυτό και χαίρομαι που έχω πάρει μέρος» (Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου)
 • «Με κάποια παιδιά δεν μιλάγαμε καθόλου αλλά τώρα έχουμε γίνει φίλοι» (Μαθητής Γ’ Γυμνασίου)
 • «Από το πρόγραμμα μου άρεσε περισσότερο το ότι συνεργαστήκαμε, κάτι που δεν το περίμενα, δούλεψα στις ομάδες με παιδιά που είμαστε τελείως διαφορετικοί» (Μαθητής Γ’ Γυμνασίου)

 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 • Εύχομαι μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος και διάχυση στην τοπική κοινωνία. Απολύτως απαραίτητη και αναγκαία η στήριξη από θεατροπαιδαγωγό. (εκπαιδευτικός Λυκείου)
 • Η διαδικασία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του θεατροπαιδαγωγού. Η έλλειψη εμπειρίας από την πλευρά μου θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. (εκπαιδευτικός Γυμνασίου)
 • Όλα όσα έγιναν ήταν πολύ χρήσιμα. Πιστεύω ότι αν υπήρχε περισσότερος χρόνος υλοποίησης τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμα πιο ικανοποιητικά. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια πολύ θετική εμπειρία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που συνεπλάκησαν στη διαδικασία. (εκπαιδευτικός Δημοτικού)
 • Ο ρόλος του εξωτερικού συνεργάτη- θεατροπαιδαγωγού είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εφόδια ώστε να εμφυσήσουν στα παιδιά την έμπνευση να συνεργαστούν για ένα ολοκληρωμένο έργο. Το μόνο που διαθέτουν είναι αγάπη για το θέατρο. Αλλιώς όμως γίνεται από τον εκπαιδευτικό και αλλιώς από τον θεατροπαιδαγωγό (εκπαιδευτικός Γυμνασίου) 
RelatedTabName1Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς
Related Tab 1 Link/Όλες-οι-Δράσεις-μας/Προγράμματα/2015-Σεμινάρια-Κι-αν-ήσουν-εσύ
RelatedTabName2Εργαστήρια για Μαθητές
Related Tab 2 Link/Όλες-οι-Δράσεις-μας/Προγράμματα/2015-Εργαστήρια-για-Μαθητές-Κι-αν-ησουν-εσύ
RelatedTabName3Εκπαίδευση Στελεχών
Related Tab 2 Link/Όλες-οι-Δράσεις-μας/Προγράμματα/2015-Εκπαίδευση-Στελεχών-Κι-αν-ησουν-εσύ
RelatedTabName4Φεστιβάλ - Ημέρες Δράσης
Related Tab 4 Link/Όλες-οι-Δράσεις-μας/Προγράμματα/2015-Φεστιβάλ-Ημέρες-Δράσης-Κι-αν-ησουν-εσύ
Footer

 

με τη συγχρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Κατηγορία Δράσης
 • Προγράμματα
Έτος
 • 2015
Συνεργαζόμενοι
 • ΔΠΕ Γ΄ Αθήνας
 • ΔΔΕ Β' Αθήνας
 • ΔΠΕ Α' Αθήνας
 • ΔΔΕ Δ' Αθήνας
Προγράμματα
 • κι αν ήσουν εσύ;
Print

Number of views (98)/Σχόλια (0)

Theme picker

Αρχείο

«Φεβρουάριος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
2728
Παιδαγωγική - συντονιστική συνάντηση

Παιδαγωγική - συντονιστική συνάντηση

Τρίκαλα, 28/1/2020, Παιδαγωγική - συντονιστική συνάντηση
29
Εργαστήριο για μαθητές - Τεχνικές "Κι αν ήσουν εσύ;"

Εργαστήριο για μαθητές - Τεχνικές "Κι αν ήσουν εσύ;"

Αθήνα, 29/1/2020, Εργαστήριο για μαθητές, Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης
3031
1
2
3
 • "Ειρήνη"

  Θεσσαλονίκη, 3/2/2020, Εργαστήριο για μαθητές, 22ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης

 • "Ειρήνη"

  Θεσσαλονίκη, 3/2/2020, Εργαστήριο για μαθητές, 22ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης

4
5
6
Παιδαγωγική - συντονιστική συνάντηση

Παιδαγωγική - συντονιστική συνάντηση

Τρίκαλα, 6/2/2020, Παιδαγωγική - συντονιστική συνάντηση
7
89

Η Αρχή του Αρχιμήδη

Αθήνα, 9/2/2020, Πάμε Θέατρο
101112
Εργαστήριο για μαθητές - Τεχνικές "Κι αν ήσουν εσύ;"

Εργαστήριο για μαθητές - Τεχνικές "Κι αν ήσουν εσύ;"

Πάτρα, 12/2/2020, Εργαστήριο για μαθητές, 8ο ΔΣ Πάτρας
13
14
15
16
17
1819
2021
Κεντρική συνάντηση στελεχών του προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;»

Κεντρική συνάντηση στελεχών του προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;»

Αθήνα, 21-23/2/2020, Εκπαίδευση στελεχών - κεντρική
22
Κεντρική συνάντηση στελεχών του προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;»

Κεντρική συνάντηση στελεχών του προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;»

Αθήνα, 21-23/2/2020, Εκπαίδευση στελεχών - κεντρική
23
242526
Εργαστήριο για μαθητές - Τεχνικές "Κι αν ήσουν εσύ;"

Εργαστήριο για μαθητές - Τεχνικές "Κι αν ήσουν εσύ;"

Πάτρα, 26/2/2020, Εργαστήριο για μαθητές, 8ο ΔΣ Πάτρας
2728291
234567

«Χτίζοντας το συλλογικό αφήγημα, το παράδειγμα του Χορού της Τραγωδίας»

Πάτρα, 7-8/3/2020, Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, Κωνσταντίνος Ντέλλας
8

«Χτίζοντας το συλλογικό αφήγημα, το παράδειγμα του Χορού της Τραγωδίας»

Πάτρα, 7-8/3/2020, Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, Κωνσταντίνος Ντέλλας

Κατηγορίες

Αναζήτηση